Mis vahe on avamise ja avamise vahel

Paronüümid on need sõnad, mis on kirjutatud või hääldatud sarnaselt, kuid millel on erinevad tähendused. Paljudel juhtudel tekitavad need mõisted segadust, nagu on kättesaadav ja taskukohane, suhtumine ja sobivus või avatus ja avatus . Nad võivad tunduda sarnased, kuid kas neid saab kasutada vaheldumisi? Kui me seletame erinevust avamise ja avamise vahel .

Avamine ja avamine ei ole sünonüümid

Paljudel juhtudel kasutame samas kontekstis avatust ja avatust, kuid kuigi need sõnad on sarnased, ei tähenda see sama asja ning kui me tahame rääkida ja kirjutada õigesti, peame õppima õigesti neid kasutama.

Avamine

Termin " avamine" viitab tegule, mis alustab või avab midagi, tavaliselt koosolekut, tegevust, näitust või kauplust. Näiteks:

"Selle teatrihooaja avamine oli edukas."

"Täna pärastlõunal on poe avamine nurgas."

"Viie minuti pärast avaneb assamblee."

Avamine

Teisest küljest on avamisel mitu tähendust:

  • See viitab avamise või avamise füüsilisele tegevusele, näiteks: "Toru paigaldamiseks peame seinale avama".
  • See on ka sünonüüm murde või praguga, näiteks: "Maal on suur ava, mida me ei tea, kust see pärineb"
  • Tegelikult on aus inimene, kellega on lihtne rääkida, näiteks: "Ta on suur mõtte avamine"

Avamise ja avamise erinevus

Nüüd on väga lihtne leida avamist ja avamist . Kui soovite viidata ruumi avamisele või tegevuse algusele, peate kasutama terminit avamine, samas kui soovite rääkida füüsiliselt avamisest, peate kasutama avamist.