Leia õige kolmnurga kõrgus, kasutades Pythagori teooriat

Kolmnurga kõrgust võib leida erinevatel viisidel, sõltuvalt kolmnurga tüübist ja olemasolevast informatsioonist. Parimad kolmnurgad, mille nurk on 90 kraadi, on kõige lihtsam mõõta Pythagori teoreemi abil (kui on teada kahe külje pikkused) või piirkonna valem (kui ala ja alus on teada). Võrdsed kolmnurgad, mille kõik küljed on võrdse pikkusega, ja võrdkülgsed kolmnurgad, milles kolm nende külge on võrdse pikkusega, saab pooleks lõigata, luues kaks paremat kolmnurka. Kaldus kolmnurgad, need, mille sisemine nurk ei ole võrdne 90 kraadi, on raskemad ja nõuavad trigonomeetriat nende kõrguse leidmiseks, seejärel arvutame Pythagori teoreemi abil õige kolmnurga kõrguse

Teil on vaja:
  • Teaduslik kalkulaator
  • Vedaja
  • Reegel
Järgmised sammud:

1

Esimene asi, mida peate kolmnurga kõrguse arvutamiseks tegema, on kirjutada Pythagori teoreem, c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2, kus c on hüpoteenus (diagonaal).

2

Reformige teoreem, et lahendada ^ 2, nii et ^ 2 = c ^ 2 - b ^ 2. Me tahame leida väärtuse "a", sest nagu näeme, on kolmnurga kõrgus.

3

Ühendage tuntud väärtuste cyb kaks külge, mis meie puhul annavad väärtuse:

  • c = 19
  • b = 18

Seetõttu jääb [a ^ 2 = 19 ^ 2 - 18 ^ 2]

4

Järgmisena lahendame võrrandi ja peame:

a ^ 2 = 361 - 324 = 37

5

Kolmnurga kõrguse tegeliku väärtuse leidmiseks peate võtma mõlema poole ruutjuure, et leida kõrgus a ^ 2. [a = 6.1]

Nõuanded
  • Alus võib olla kolmnurga kummalgi poolel.
  • Trigonomeetria meetodit (kasutades siinus) saab kasutada ka parempoolsetele kolmnurkadele.
  • Kolmnurga kolm nurka peavad suurendama kuni 180 kraadi.