Suurarvutite avamine arvutites

Funktsioon "Caps Lock" ("Caps Lock") põhjustab kõik klaviatuuri tähed suurtähtedega, kui kirjutate dokumente tekstiprotsessorites, e-kirjades või muudes failides. See on mugav, kui on vaja kirjutada suurtähtedega suured suurtähted või kogu lause, kuna sõnu kirjutades ei pea te hoidma sõrme "Shift" nuppu all. Kui klaviatuuri nupp "Caps Lock" ei tööta, tühistab ja sulgeb funktsioon lihtsa protseduuri.

Teil on vaja:
  • Tekstitöötlusprogramm
Järgmised sammud:

1

Avage tekstitöötlusprogramm.

2

Suurtähtede desaktiveerimiseks vajutage klaviatuuri vasakul küljel asuvat klahvi "Caps Lock". Kirjutage dokumendi sees. Kui dokumendis on väikesed tähed, avati võti edukalt. Jätka, kui tekst on suurtähtedega.

3

Vajutage ja hoidke klaviatuuril klahvi "Shift". Vajutage tähte "P" Väikesed "p" ilmuvad dokumendis. Vabastage nupp "Shift".

4

Kirjutage sõna "rint" kohe pärast väiketähest "P.". Sõna "pRINT" on nüüd dokumendis ja kursor on fraasis "T".

5

Vajutage klaviatuuril klahvi "Enter". Kursor langeb reale ja "pRINT" muutub "Prindi". "Caps Lock" on välja lülitatud.